INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – TRIMESTRUL I , 2016

Data: 17-04-2016

In trimestrul I 2016, CE Oltenia a inregistrat urmatoarele valori preliminate ale  indicatorilor tehnico-economici, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior:

– cantitatea de energie produsa a scazut cu 3,8% (de la 3,45 TWh la 3,32 TWh);

– productia de carbune a scazut cu 14,8% (de la 6,10 milioane tone la 5,20 milioane tone);

– cifra de afaceri a companiei a scazut cu 11,4% (de la 719 milioane lei la 637 milioane lei);

– EBITDA a crescut cu 40,5% (de la 228,2 milioane lei la 320,7 milioane lei);

– rezultatul net este un profit de 144,2 milioane lei fata de o pierdere de 20,03 milioane lei inregistrata in primul trimestru al anului 2015.

In acesta perioada, comparativ cu perioada similara a anului anterior, s-au inregistrat:

– reducerea cheltuielilor totale cu 14%;

– reducerea cheltuielilor de exploatare cu 11%;

– reducerea cheltuielilor cu energia si apa cu 20%;

– reducerea cheltuielilor cu materialele si piese de schimb cu 20%;

– reducerea consumului cu pacura si gazele cu 20%;

– reducerea prestatiilor externe cu 16%;

– reducerea costului unitar de productie al unui MWh cu 0,9 % si reducerea costului unitar al tonei de lignit  cu 5,6 %.

In trimestrul I 2016, a fost achiziţionata diferenta de certificate de CO2 pentru conformarea anului 2015 de pe piata primara. Pentru achizitia acestora, efortul financiar s-a ridicat, in cele 3 luni, la 185,47 milioane lei (aproximativ 41,24 milioane Euro). Achizitionarea certificatelor de pe piata primara a adus companiei o economie de 7,7 milioane euro fata de preturile practicate pe piata secundara, economie care se regasteste in contul de profit si pierdere din primul trimestru.

In trimestrul I 2016, societatea a rambursat la banci rate, dobanzi si comisioane pentru creditele contractate in valoare de 153,62 milioane lei; societatea nu a contractat alte imprumuturi in aceasta perioada.

Tot in aceasta perioada, compania a realizat investitii in valoare de 105,77 milioane lei, din care un procent de 24% pentru investitii de mediu, 12% pentru modernizari, 18% pentru cresterea sigurantei in functionare,  restul reprezentand rambursari de rate ale creditelor accesate.

Datorita necesarului mare de resurse financiare alocat de societate pentru achizitionarea certificatelor de CO2 aferente anului 2015, nu a fost posibila si achizitionarea certificatelor de CO2 aferente trimestrului I 2016, insa au fost constituite provizioane la nivelul cheltuielilor estimate cu acestea, in suma de 70,48 milioane lei, avand in vedere preturile de tranzactionare inregistrate in aceasta perioada, astfel ca rezultatul financiar al trimestrului I 2016 nu este afectat de lipsa achizitiei de certificate aferente perioadei.

Pentru trimestrul II al anului 2016, societatea si-a luat din timp masuri in vederea reducerii impactului financiar datorat cantitatilor mici de energie produse si vandute, astfel incat societatea sa nu fie dezechilibrata din punct de vedere financiar.

Rezultatele prezentate sunt calculate la data de 15 aprilie 2016; eventualele ajustari referitoare la elemente de venituri si cheltuieli pentru care nu sunt valori sau informatii finale nu vor afecta semnificativ aceste rezultate.