INFORMARE

Data: 13-02-2015

Pentru anul 2014, situatia numerica a salariatilor CE Oltenia, in functie de transele de venituri, este prezentata in tabelul de mai jos:

tabel

La aceste venituri se adauga:
–    Tichete de masa zilnice sau masa calda;
–    Transport la si de la locul de munca;
–    Cota de carbune sau echivalentul in bani pentru o cantitate de 10 tone;
–    Bilete de odihna si tratament pentru care salariatii platesc maxim 35% din costul acestora;
–    Ajutoare de boala si deces, reprezentand in medie suma de 165 lei/salariat.