IRE, cea mai veche organizație din domeniul energiei din România, se reinventează. Corina Popescu, Președinte: Suntem pregătiți, cu specialiştii noștri, să lucrăm pentru o piață de energie funcțională, guvernată de o legislație stabilă, corectă și coerentă

Data: 21-05-2019

SURSA: INVEST ENERGY

“La nivel mondial, traversăm o perioadă complicată. Schimbările climatice, pe care le resimțim cu toții, sunt considerate ca fiind printre cele mai mai mari amenințări globale din prezent, iar sectorul energetic reprezintă unul dintre principalii poluatori, fiind una dintre sursele importante de gaze cu efect de seră, ce reprezintă factori determinanţi ai schimbărilor climatice. De aceea, la nivelul Uniunii Europene, vârful de lance al combaterii cauzelor schimbărilor climatice, s-au luat și se iau în continuare decizii legate de scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu impact determinant asupra sectorului energetic european și, evident, românesc. În plus, pe plan intern, traversăm o perioadă dificilă, de cumpănă pentru multe dintre companiile din domeniul energetic. Ordonanța de urgență 114/2018, modificată recent de o alta, OUG 19/2019, și avalanșa de reglementări secundare aferente, au bulversat actorii pieței de energie. De aceea, cred că este nevoie ca aceștia să fie foarte bine reprezentați în fața autorităților europene și române, să le fie promovate interesele și nevoile. Împreună, mai activi și mai determinați, facem lucrurile să se întâmple, astfel încât să generăm schimbări în sectorul energetic românesc și nu numai”, a declarat Corina Popescu, Președinte IRE. “Cu o tradiție de 93 de ani, cea mai veche organizație din domeniul energiei din România se reinventează. Ne dorim să poziționăm IRE alături de celelalte asociații de profil active, să fim parteneri de dialog pentru autorități. Suntem pregătiți, cu specialiştii noștri, să lucrăm pentru o piață de energie funcțională, guvernată de o legislație stabilă, corectă și coerentă. Ne angajăm să venim cu soluții tehnice inovatoare, grație expertizei specialiștilor din companiile membre”, anunță Corina Popescu. Ca membru ce reprezintă România în Eurelectric – Uniunea Industriei Energetice, IRE are avantajul de a fi liantul, canalul de comunicare între mediul de afaceri din România și Comisia Europeană. Reprezentanții organizației se angajează să ducă mesajul sectorului energetic românesc la Comisia Europeană. La începutul anului, specialiști din companiile membre ale IRE au fost nominalizați să facă parte din grupuri de lucru constituite la nivelul Eurelectric, în cadrul cărora se studiază teme de interes, se fac cercetări și studii, care se concretizează în documente de poziție utile tuturor țărilor membre UE, precum și Comisiei Europene și DG Energy. “IRE se raliază Eurelectric, pentru care dezvoltarea durabilă și sustenabilă reprezintă obiectivul principal. O industrie a energiei electrice eficientă, cu emisii reduse de carbon, care să asigure furnizarea acesteia la un cost sustenabil, pe o piață integrată, reprezintă „cheia” pentru o dezvoltare durabilă. Dorim sa ne aducem contribuția la alinierea României la noile tendințe. Soluțiile sunt noile tehnologii, digitalizarea, informatizarea. Întreg pachetul european “Energie curată pentru toți europenii” are ca țintă principală consumatorul și nevoile acestuia”, a precizat Corina Popescu. În perioada 20-21 mai se desfășoară, la Florența, Conferința anuală a Eurelectric (Annual Power Summit 2019), un eveniment de anvergură internațională, la care sunt prezenți și oficialii IRE. Într-un efort comun cu companiile membre, IRE susține studenții politehniști să iși prezinte lucrările la conferințele Eurelectric. “Atenția noastră se îndreaptă și spre tineri, viitorii specialiști, de care sectorul energetic are mare nevoie. Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași sunt membre IRE. Studenții din cadrul acestor univesități, și nu numai, pot fi atrași și promovați în cadrul activităților IRE, o experiență și o practică mai mult decât binevenite pentru aceștia”, a adăugat Președintele IRE. IRE va continua, să editeze revista Energetica, o publicație tradiţională a sectorului energiei electrice şi termice, de înaltă ţinută ştiinţifică, cu apariţie neîntreruptă din anul 1953. Despre IRE Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie – IRE, a fost înființat la 26 iunie 1926 având ca scop promovarea intereselor membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, societatea civilă, cu asociațiile similare din țară și străinătate, cu diferitele instituții care au preocupări în domeniul energiei. IRE este singurul reprezentant al României la Eurelectric. Începând cu anul 2002, este membru cu drepturi depline al Eurelectric, calitate în care poate să îşi exprime punctele de vedere la consultările prin care se defineşte viitorul industriei energiei în Europa.