Elevi si studenti

ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE STAGII DE PRACTICĂ

Societatea acordă sprijin pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor practicanţilor, în vederea aplicării acestora în concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc.

Organizarea stagiilor de practică se realizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor.

În calitate de partener de practică, Societatea asigură stagii de practică pentru elevi, studenți și masteranzi în conformitate cu procedura administrativă ”Organizare și desfășurare stagii de practică, cod PAD-RU-001, ediția 1, revizia 0.

Pe toată durata efectuării stagiului de practică, practicantul are statut de lucrător, din punct de vedere al legislației în vigoare și are următoarele obligații:

    • desfășoară activitățile prevăzute de portofoliul de practică, respectând durata și perioada stagiului, să respecte programul de lucru stabilit;
    • respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare instrucțiunile proprii și legislația în vigoare referitoare la securitate și sănătate în muncă, specifică activității desfășurate;
    • participă activ la activitățile desfășurate de partenerul de practică, doar dacă acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoașterii, dar numai după efectuarea de către acesta a instructajelor privind securitatea și sănătatea în muncă, conform legislației în vigoare, specifice activității desfășurate;
    • nu folosește informațiile, la care are acces în timpul stagiului, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul partenerului de practică.

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine la nr. tel: 0372819752 sau email: formare.prof@ceoltenia.ro.