RAPORTARE CONTABILA A CE OLTENIA – SEMESTRUL I, 2019

Data: 20-08-2019

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a intocmit pentru semestrul I al anului 2019 raportarile contabile in conformitate cu prevederile OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile.

La 30 iunie 2019, societatea a inregistrat un profit brut de 188,98 mil lei si o cifra de afaceri de 1.510,6 mil lei, fata de 35,12 mil lei profit brut si 1.414,4 mil lei cifra de afaceri la 30 iunie 2018. De asemenea, EBITDA la 30 iunie 2019 este de 614 mil lei, fata de 437 mil lei la 30 iunie 2018.

Precizam ca, la data de 30 iunie 2019, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul consolidat al statului sau fata de institutiile bancare.

Pentru  termenele de raportare 30 iunie 2018 și 30 iunie 2019, rezultatele inregistrate nu sunt influentate de provizioanele pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, intrucat societatea are obligatia sa constituie provizioane pentru cantitatea de certificate de CO2 neachizitionata in cursul anului, la inchiderea exercitiului financiar al fiecarui an, la pretul de achizitie valabil la data de 31 decembrie, conform Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – IFRS, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2844/2016, cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2018, precum si in conformitate cu Politica contabila adoptata la nivelul societatii.

De asemenea, CE Oltenia a respectat prevederile art. 51 (c) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a publicat pe site-ul propriu “raportarile contabile semestriale in 45 de zile de la incheierea semestrului”.

In spatiul public sunt prezentate, in mod curent, opinii despre activitatea CE Oltenia, inclusiv despre situatiile sale financiare, sustinute de persoane care activeaza in diferite alte domenii, altele decat cele cu specific energetic sau financiar – contabil.
Cu toate acestea, rezultatul pozitiv obtinut din activitatea de exploatare indica stabilitatea in modul operational de functionare al CE Oltenia, iar evaluarea situatiilor financiare de catre institutiile abilitate sa incadreze companiile in categorii de performante financiare constituie un element esential in aprecierea eficientei si eficacitatii activitatii operatorului economic.
Exista, insa, factori externi care afecteaza valoarea rezultatului financiar, in principal cursul valutar si piata certificatelor de CO2, a caror evolutie nu poate fi reglementata de niciun producator de energie.