ROMEPS: Despre GREEN DEAL – Provocări, riscuri, aşteptări

Data: 19-08-2020

SURSA:BURSA.RO

La finalul anului 2019, Comisia Europeană a propus implementarea proiectului Green Deal, un proiect al cărui scop principal este de a reduce emisiile de carbon în spaţiul European, la un nivel care să nu depăşească valorile ce pot fi absorbite în mod natural de mediul înconjurător. Acest proiect, a cărui termen de implementare este 2050, vizează transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic.

„Acest proces de transformare a economiei Uniunii Europene în vederea unui viitor sustenabil trebuie să se realizeze treptat, prin acţiuni concrete din partea tuturor sectoarelor economiei, în special al producţiei de energie, transporturilor, construcţiilor etc. De asemenea, trebuie să ne asumăm cu maturitate un echilibru sănătos între temele de mediu şi restricţiile aduse economiei, pentru a evita astfel abordările de tip extremist. Industria, de toate tipurile de altfel, trebuie ascultată, iar deciziile vor trebui luate şi asumate în consens cu analizele industriale. Iar acest lucru este necesar pentru a se evita o „notă de plată” pe care o vom achita cu toţii: consumatori şi companii. Lucrurile trebuie să se întâmple cursiv, iar deciziile trebuie realizate treptat, astfel încât implementarea Green Deal, cel puţin la nivelul eficienţei energetice a clădirilor, să fie sinergică cu proiectul în ansamblul său şi să contribuie activ la reducerea emisiilor de carbon.” (Şerban Căzănişteanu – Preşedinte ROMEPS)

„Europa are un stoc mare de clădiri vechi şi doar 1% dintre acestea sunt renovate în fiecare an. Acest lucru arată clar că, la nivel European, avem o cantitate uriaşă de energie care se pierde în încălzirea şi răcirea locuinţelor, a clădirilor. Iar această risipă poate fi uşor oprită prin transformarea imobilelor nesustenabile în unele eficiente din punct de vedere energetic. ROMEPS reuneşte cei mai mari producători de polistiren expandat, un material cunoscut ca fiind, probabil, cel mai bun material de termoizolare. Polistirenul expandat, în afara faptului că este uşor de pus în operă, calitate oferită şi dată de compoziţia sa din care 98% este aer, reprezintă o resursă extrem de eficientă şi reciclabilă. De asemenea, ROMEPS este membru în EUMEPS, Asociaţia care reprezintă întreaga industrie europeană a producătorilor de polistiren expandat şi nu numai, iar acest lucru ne motivează să susţinem cu toate resursele pe care le avem la dispoziţie angajamentul asumat de aceştia, ca până în 2025 să se recicleze 46% din deşeurile de polistiren expandat.” (Mihail Cătălin Ştefan – Director Executiv ROMEPS)

România are un grad scăzut de locuinţe reabilitate termic, însă se derulează mai multe programe menite să ajusteze această deficienţă. Joi, 30 iulie, Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan, a aprobat transferul a 70 de milioane de lei pentru lucrări de reabilitare termică, în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe pentru alte 13 unităţi administrativ – territorial, în contextual în care, de la începutul anului, atât Municipiul Bucureşti, cât şi alte judeţe din ţară au beneficiat de finanţări pentru susţinerea programelor de acest tip. De asemenea, prin intermediul a două programe operaţionale din domeniul energiei – Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD) şi Programul Operaţional Tranziţie Justă, aprobate pentru 2021-2027, România va beneficia de circa 10 miliarde euro pentru a realiza tranziţia spre o economie verde. Cele două programe sunt în acord cu strategia Comisiei Europene privind Pactul Ecologic European (PEE).

Însă, pentru implementarea conceptului Green Deal şi pentru un grad de absorbţie cât mai mare a surselor de finanţare în domeniul reabilitărilor termice, este necesar ca autorităţile locale să valorifice toate oportunităţile, să aibă o abordare proactivă şi dinamică, care să integreze atât angajamentele faţă de mediul înconjurător, cât şi aşteptările comunitare.