Selectia firmei specializate in recrutarea resurselor umane pentru desemnarea membrilor Directoratului CE Oltenia

Data: 3-04-2014

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, selectia membrilor Directoratului este atributul Comitetului de Remunerare şi Nominalizare din cadrul Consiliului de Supraveghere care poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

Au fost trimise invitatii de participare catre 6 firme specializate, dintre care una singura a depus oferta, in cursul zilei de 2 aprilie 2014.

Pasul urmator va fi evaluarea conditiilor de calificare si a ofertei financiare, in baza criteriilor de atribuire a contractului de achizitie publica.

Proiectul de Contract, Caietul de Sarcini si Fisa de Date au fost intocmite de Comitetului de Remunerare şi Nominalizare din cadrul Consiliului de Supraveghere, intreaga procedura fiind derulata de catre membrii acestuia.

Actualii membri ai Directoratului nu au nicio implicare in acest demers.