Un nou Consiliu de Supraveghere la Complexul Energetic Oltenia

Data: 14-01-2020

SURSA: FINANCIAL INTELLIGENCE

Acționarii Complexului Energetic Oltenia au ales, în decembrie, noii membri ai Consiliului de Supraveghere al societății, respectiv pe Constantin Săceanu, Dumitru Mărculescu, Vasile Iulian Popescu, Cornel Mădălin Eftenoiu, Ionuț Cosmin Mitrică, Alex Răzvan Ionescu, Mădălin Petre Georgescu.

Tot în aceeași AGA, acționarii CEO au revocat membrii fostului CS al Complexului Energetic Oltenia, respectiv pe Radu Cristian Eugen, Marius Mănescu, Popa Carmen Gabriela, Georgescu Petre Mădălin, Eftenoiu Mădălin Cornel.

Actionarii au stabilit remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai CS egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial  mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal  de activitate înregistrat de societate.

Consiliul de Supraveghere este format din 5 până la 9 membri care pot avea calitatea de acționari ai societății, dar nu pot fi membri ai Directoratului.