Ministerul Energiei: România nu își permite să renunțe la cărbune până în 2030 fără a avea un risc energetic acut. Sunt obligatorii investiții la CE Oltenia pentru reducerea emisiilor de CO2 de peste 100 milioane euro

Data: 14-03-2019

SURSA : INVESTENERGY

CE Oltenia va trebui să rămână în mixul energetic al României cu o cotă de piață de cel puțin 20%, potrivit Strategiei Energetice 2018 – 2030;

Șefii societății fac apel la acționari pentru urgentarea finanțării proiectelor de investiții cu impact pozitiv asupra mediului cu sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de gaze cu efect de seră

România nu își permite să renunțe la capacitatea de producție a societății Complexul Energetic Oltenia până în anul 2030 fără a avea un risc energetic acut, potrivit prognozelor realizate de Ministerul Energiei. “Modelarea PRIMES realizată de Ministerul Energiei în 2016, corectată cu termenele realiste de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă în 2027 sau 2028 și punerea în funcțiune  a Unităților 3 și 4 la finele anului 2030, dar și cu prognoza de producție luată în calcul în Strategia Energetică 2018 – 2030, arată că CE Oltenia va trebui să aibă în mixul energetic al României o cotă de piață de cel puțin 20%, producția realizată fiind aproximativ aceeași ca cea din prezent”, se subliniază într-o Notă a Directoratului companiei privind lista proiectelor de investiții care au drept scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea depunerii pentru finanțare la Administrația Fondului de Mediu. Documentul urmează a fi prezentat în ședința  AGEA, programată pentru data de 12 aprilie.

Cea mai recentă evaluare, prognoza realizată în 2018 pentru producția de energie electrică, prezintă elemente noi care au apărut în sectorul energetic în ultimii 2 ani: producția de energie pe bază de cărbune va avea un trend ușor descrescător de la 17,8 la 15,8 TWh în perioada 2018 – 2030, se mai arată în Nota sus menționată.

În stabilirea proiectelor de investiții, Directoratul CE Oltenia a ținut cont de prognozele realizate de Ministerul Energiei în ce privește producția de energie. „Activitatea CE Oltenia este puternic influențată de creșterea spectaculoasă a prețului certificatelor de CO2. Începând cu sfârșitul anului 2017, prețul certificatelor a crescut de la 7 la 22 euro/certificat. Pentru a diminua pe cât posibil impactul acestora în costurile de producție, am identificat o serie de măsuri tehnice care presupun investiții punctuale în anumite zone din instalațiile termoenergetice care vor conduce la creșterea eficienței energetice și, implicit, la reducerea emisiilor de CO2”, susțin reprezentanții societății.

Potrivit acestora, CE Oltenia și Ministerul Energiei trebuie să continue demersurile pentru punerea în aplicare a mecanismului de finanțare în baza OUG 115/2011 și să se procedeze la depunerea și selecția proiectelor care vor beneficia de finanțare.

Proiecte de investiții ale CE Oltenia care pot beneficia de finanțare sunt structurate astfel:

  • Varianta minimală: Realizarea investiției “Înlocuire post-ardere și evacuare zgură și cenușa din cazan pentru 8 cazane energetice”. Valoarea estimată a proiectelor de investiții este 45 milioane euro. Rezultat: reducerea minim garantată de emisii de gaze cu efect de seră de circa 500.000 tCO2/an. Reprezentanții societății spun că din experiența avută după implementarea acestei instalații la Grupul energetic nr.7 SE Ișalnița, reducerile de emisii se pot dubla putând ajunge la 1.000.000 tCO2/an.
  • Varianta medie: Pe lângă varianta minimală presupune și realizarea investițiilor „Modernizare instalație de preîncălzire regenerativă de inaltă presiune și preîncălzitoare de aer regenerative”. Valoarea proiectelor: 74 milioane euro. Rezultat: reducerea minim garantată de emisii gaze cu efect de seră de circa 800.000 tCO2/an;
  • Varianta maximală: pe lângă varianta medie presupune și realizarea investițiilor „Modernizare sistem distribuit de conducere și control”. Valoarea estimată a proiectelor de investiții este 104 milioane euro. Rezultat: reducerea de emisii gaze cu efect de seră de circa 1.000.000 tCO2/an.

CE Oltenia a transmis, în septembrie 2018, la Ministerul Energiei lista proiectelor de investiții cu impact pozitiv asupra mediului, ce pot fi finanțate cu sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de gaze cu efect de seră.  De la Ministerul Energiei, lista a fost trimisă la Ministerul Mediului. Ministrul Anton Anton a aprobat, în decembrie anul trecut, un Memoriu privind necesitatea finanțării proiectelor de investiții pentru CE Oltenia.

În prezent, activitatea CE Oltenia este conformă cu cerințele de mediu impuse de Tratatul de aderare al României la UE, Directivele de mediu și Planul Național de Tranzație. Până acum, compania a cheltuit pentru conformare circa 3,5 miliarde lei (aprox 800 milioane euro) pentru investiții de mediu. Până în 2021, CE Oltenia va trebui să cheltuiască pentru conformarea la mediu încă 100 milioane euro.