Participatii

CEO – TRADING SRL a fost infiintata in 2014, avand ca asociat unic Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru vanzarea de energie engross, la export, actualele prevederi legislative (Legea Energiei nr.123/2012) nepermitand CE Oltenia sa exporte direct energie.

PREZENTAREA SOCIETATII

 1. Denumirea: CEO – TRADING SRL;
 2.  Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/456/2014;
 3. Codul unic de inregistrare (CUI): 33618084;
 4. Sediul social: municipiul Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, birou 1.6, etaj 1, judetul Gorj;
 5. Forma juridica de constituire: Societate cu raspundere limitata;
 6. Temeiul juridic de constituire: Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii 26/1990 republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Legii 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Domeniul principal de activitate: Productia, transportul si distributia energiei electrice – cod CAEN 3513;
 8. Obiectul principal de activitate: Comercializarea energiei electrice – cod CAEN 3514;
 9. Capitalul social subscris si varsat: 200 RON;
 10. Actiuni: valoarea nominala a unei actiuni: 10 RON;
 11. Numarul total de actiuni: 20;
 12. Structura actionariatului:
Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Cap. social (lei)
 Complexul Energetic Oltenia SA 20 100 200


Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
are calitatea de actionar majoritar la trei societati comerciale: S.C. Minprest Serv S.A., S.C. Medserv Min S.A., S.C. Unitatea de Executie Foraje Motru S.A.

S.C. MINPREST SERV S.A. Rovinari, s-a infiintat in anul 2002 ca societate pe actiuni cu capital mixt, prin externalizarea serviciilor auxiliare din cadrul fostei C.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu.

PREZENTAREA SOCIETATII

 1. Denumirea: Societatea Comerciala Minprest Serv SA;
 2. Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/298/2002;
 3. Codul unic de inregistrare (CUI): 14814483;
 4. Sediul social: Judetul Gorj, Localitatea Virt, nr. 157, Oras Rovinari, tel/fax 0253/371513; 0253/371514;
 5. Forma juridica de constituire: societate comerciala pe actiuni;
 6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Domeniul principal de activitate: Activitati de curatenie – cod CAEN 812;
 8. Obiectul principal de activitate: Activitati generale de curatenie a cladirilor – cod CAEN 812;
 9. Capitalul social subscris si varsat: 400.000 lei;
 10. Actiuni: valoarea nominala a unei actiuni 100 lei;
 11. Numarul total de actiuni: 4.000;
 12. Structura actionariatului:
Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Cap. social (lei)
Complexul Energetic Oltenia SA 3800 95 380.000
Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia 25 0,625 2.500
Federatia Nationala Mine Energie 25 0,625 2.500
SC Initiativa Grup SRL 25 0,625 2.500
Sindicatul Liber Cariera Lupoaia 13 0,313 1.300
Sindicatul Liber Cariera Rosiuta 12 0,312 1.200
SC Rosind Impex SRL 25 0,625 2.500
Sindicatul Minier Berbesti 25 0,625 2.500
Sindicatul”Minerul” EMC Rovinari 25 0,625 2.500
Sindicatul Liber EMC Rosia 25 0,625 2.500

PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

Societatea Comerciala Minprest Serv SA se incadreaza in prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comerciala pe actiuni, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990.
Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor, administrata de Consiliul de Administratie si supravegheata de Comisia de Cenzori.

Componenta CA
Irod Cornel Bebe – presedinte
Danacica Nicoleta – membru
Buleteanu Constantin – membru
Velcea Vasile – membru
Angheloiu Radu – membru

Componenta Comisiei de Cenzori
Iosu Benonii Viorel – membru
Vilceanu Victoria Cristina – membru
Tundrea Valentin – membru
Ijac Daniel – membru supleant

Director General
Giorgi Gabriel Georgian, contract de mandat nr. 21173/28.10.2015, incheiat pe o perioada de 4 ani, de la data semnarii.

S.C. MEDSERVMIN S.A. Targu Jiu a fost infiintata prin externalizarea activitatii medicale din cadrul fostei C.N.L Oltenia S.A. Targu Jiu, la data de 16.08.2002.

PREZENTAREA SOCIETATII

 1. Denumirea: S.C. MEDSERV MIN S.A. ;
 2. Nr. de imatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/299/2002;
 3. Codul unic de inregistrare (CUI): 14814475;
 4. Sediul social: Tg-Jiu, str. Calea Severinului, nr. 38A;
 5. Forma juridica de constituire: societate comerciala pe actiuni;
 6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Domeniul principal de activitate: Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
 8. Obiectul principal de activitate: Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
 9. Capitalul social subscris si varsat: 630.000 lei;
 10. Valoarea nominala a unei actiuni 100   lei;
 11. Numarul total de actiuni: 6.300;
 12. Structura actionariatului:
Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Cap. social (lei)
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 12.004 98,40% 1.200.400
Federatia Nationala Mine Energie 25 0,21% 2.500
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia 25 0,21% 2.500
Sindicatul „Minerul” E.M.C. Rovinari -Pinoasa 25 0,21% 2.500
Sindicatul Liber E.M.C. Rosia 25 0,21% 2.500
Sindicatul Liber Cariera Rosiuta 23 0,19% 2.300
Sindicatul Liber Cariera Lupoaia 21 0,17% 2.100
Sindicatul Salariatilor S.C. Medserv Min S.A. 50 0,40% 5.000

 PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

Societatea Comerciala Medserv Min SA se incadreaza in prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comerciala pe actiuni, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990.
Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor, administrata de Consiliul de Administratie si supravegheata de Comisia de Cenzori.

Componenta CA:
Cosneanu Lavinia    –  presedinte
Neata Gheorghe     –   membru
Stavaroiu Felicia       – membru provizoriu – pana la selectie, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Componenta Comisiei de Cenzori
Cornescu Ion    –  membru
Bain Ion                –  membru
Ijac Daniel           –  membru
Iosu Benonii Viorel     –  membru supleant.

Director Executiv
Daniel OLARU – contract de mandat 278/22.09.2017 incheiat pana la selectia directorului in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/201.

S.C. U.E.F. Motru S.A. s-a constituit in anul 2002, ca societate pe actiuni cu capital mixt, in baza Hotararii A.G.A a C.N.L Oltenia S.A. nr.13/16.01.2002.

PREZENTAREA SOCIETATII

1. Denumirea: S.C. Unitatea de Executie Foraje Motru S.A;
2. Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J 18/116/18.03.2002;
3. Codul unic de inregistrare (CUI): RO14521289;
4. Sediul social: str. Ceferistului nr. 12C, municipiul Motru, judetul Gorj;
5. Forma juridica de constituire: societate comerciala pe actiuni;
6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Domeniul principal de activitate: Lucrari speciale de constructii ( cod CAEN 43);
8. Obiectul principal de activitate: Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii (cod CAEN 4313);
9.  Capitalul social subscris si varsat: 2.560.530 lei;
10.  Valoarea nominala a unei actiuni 10 lei;
11. Numarul total de actiuni: 256.053;
12. Structura actionariatului:

Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Cap. social (lei)
Societatea Complexul Energetic Oltenia 254.391 99,36 2.543.907
S.C. Olservmin S.R.L. 875 0,34 8.750
Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia 262 0,1 2.620
Sindicatul Salariatilor din U.E.F. Motru 262 0,1 2.620
Sindicatul Personalului Tehnico-Economic si alte Specialitati Motru 262 0,1< 2.620

PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

– UEF Motru S.A. se află în procedura generală a insolvenţei, conform sentinţei nr. 96/2016 din data de 15.02.2016, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-A Civilă, în Dosarul nr. 7329/95/2015;
– prin Sentinta nr. 163/12.04.2017, Judecatorul-sindic a confirmat Planul de reorganizare a activitatii UEF Motru S.A., pe o perioada de 3 ani;
– Administrator Special – Consulting Company IPURL;
– Administrator Special – Modoran Gheorghe