Participatii

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de actionar majoritar la trei societati comerciale: S.C. Minprest Serv S.A., S.C. Medserv Min S.A., S.C. Unitatea de Executie Foraje Motru S.A.

S.C. MINPREST SERV S.A. Rovinari, s-a înființat in anul 2002 ca societate pe acțiuni cu capital mixt, prin externalizarea serviciilor auxiliare din cadrul fostei C.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu.

PREZENTAREA SOCIETATII

 1. Denumirea: Societatea Comerciala Minprest Serv SA;
 2. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J18/298/2002;
 3. Codul unic de înregistrare (CUI): 14814483;
 4. Sediul social: Județul Gorj, Localitatea Vîrţ, nr. 157, Oraș Rovinari, tel/fax 0253/371513; 0253/371514;
 5. Forma juridica de constituire: societate comerciala pe acțiuni;
 6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 7. Domeniul principal de activitate: Activităţi de servicii pentru societate – cod CAEN 842;
 8. Obiectul principal de activitate: Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora – cod CAEN 8425;
 9. Capitalul social subscris si vărsat: 400.000 lei;
 10. Acțiuni: valoarea nominala a unei acțiuni 100 lei;
 11. Numărul total de acțiuni: 4.000;
 12. Structura acționariatului:
Denumirea acționariatului Nr. acțiuni % Cap. social (lei)
Complexul Energetic Oltenia SA 3800 95 380.000
Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia 25 0,625 2.500
Federația Naționala Mine Energie 25 0,625 2.500
SC Inițiativa Grup SRL 25 0,625 2.500
Sindicatul Liber Cariera Lupoaia 13 0,313 1.300
Sindicatul Liber Cariera Roşiuţa 12 0,312 1.200
SC Roșind Impex SRL 25 0,625 2.500
Sindicatul Minier Berbești 25 0,625 2.500
Sindicatul ”Minerul” EMC Rovinari 25 0,625 2.500
Sindicatul Liber EMC Roșia 25 0,625 2.500

PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

Societatea Comerciala Minprest Serv SA se încadrează in prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comerciala pe acțiuni, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990.
Societatea este condusa de Adunarea Generala a Acționarilor, administrata de Consiliul de Administrație si supravegheata de Comisia de Cenzori.

Componența CA
Dragomirescu Emanoil – președinte
Popescu Monica-Gabriela – membru
Brânzan Gheorghe-Sebastian – membru
Ciocioi Robert-Eugeniu – membru
Bejinaru Ion-Bogdan – membru

Auditor financiar
Societatea Klass Enterprise S.R.L.

Director General
Vișan Aurelian Cristinel, contract de mandat nr. 4184/26.02.2020, încheiat pe o perioada de 4 luni, de la data semnării.

S.C. MEDSERVMIN S.A. Targu Jiu a fost infiintata prin externalizarea activitatii medicale din cadrul fostei C.N.L Oltenia S.A. Targu Jiu, la data de 16.08.2002.

PREZENTAREA SOCIETATII

 1. Denumirea: S.C. MEDSERV MIN S.A. ;
 2. Nr. de imatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/299/2002;
 3. Codul unic de inregistrare (CUI): 14814475;
 4. Sediul social: Tg-Jiu, str. Calea Severinului, nr. 38A;
 5. Forma juridica de constituire: societate comerciala pe actiuni;
 6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Domeniul principal de activitate: Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
 8. Obiectul principal de activitate: Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
 9. Capitalul social subscris si varsat: 630.000 lei;
 10. Valoarea nominala a unei actiuni 100   lei;
 11. Numarul total de actiuni: 6.300;
 12. Structura actionariatului:
Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Cap. social (lei)
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 12.004 98,40% 1.200.400
Federatia Nationala Mine Energie 25 0,21% 2.500
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia 25 0,21% 2.500
Sindicatul „Minerul” E.M.C. Rovinari -Pinoasa 25 0,21% 2.500
Sindicatul Liber E.M.C. Rosia 25 0,21% 2.500
Sindicatul Liber Cariera Rosiuta 23 0,19% 2.300
Sindicatul Liber Cariera Lupoaia 21 0,17% 2.100
Sindicatul Salariatilor S.C. Medserv Min S.A. 50 0,40% 5.000

PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

Societatea Comerciala Medserv Min SA se incadreaza in prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comerciala pe actiuni, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990.
Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor, administrata de Consiliul de Administratie si supravegheata de Comisia de Cenzori.

Componenta CA:
Cosneanu Lavinia    –  presedinte
Neata Gheorghe     –   membru
Serban Daniela       – membru provizoriu – pana la selectie, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Director Executiv
Niculina MOCIOI – contract de mandat 2524/29.05.2018 pe o perioada de pana la 01.02.2020 cu posibilitate de prelungire pana la patru ani de la data numirii.

S.C. U.E.F. Motru S.A. s-a constituit in anul 2002, ca societate pe actiuni cu capital mixt, in baza Hotararii A.G.A a C.N.L Oltenia S.A. nr.13/16.01.2002.

PREZENTAREA SOCIETATII

1. Denumirea: S.C. Unitatea de Executie Foraje Motru S.A;
2. Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J 18/116/18.03.2002;
3. Codul unic de inregistrare (CUI): RO14521289;
4. Sediul social: str. Ceferistului nr. 12C, municipiul Motru, judetul Gorj;
5. Forma juridica de constituire: societate comerciala pe actiuni;
6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Domeniul principal de activitate: Lucrari speciale de constructii ( cod CAEN 43);
8. Obiectul principal de activitate: Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii (cod CAEN 4313);
9.  Capitalul social subscris si varsat: 2.560.530 lei;
10.  Valoarea nominala a unei actiuni 10 lei;
11. Numarul total de actiuni: 256.053;
12. Structura actionariatului:

Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Cap. social (lei)
Societatea Complexul Energetic Oltenia 254.391 99,36 2.543.907
S.C. Olservmin S.R.L. 875 0,34 8.750
Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia 262 0,1 2.620
Sindicatul Salariatilor din U.E.F. Motru 262 0,1 2.620
Sindicatul Personalului Tehnico-Economic si alte Specialitati Motru 262 0,1< 2.620

PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

– UEF Motru S.A. se află în procedura generală a insolvenţei, conform sentinţei nr. 96/2016 din data de 15.02.2016, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-A Civilă, în Dosarul nr. 7329/95/2015;
– prin Sentinta nr. 163/12.04.2017, Judecatorul-sindic a confirmat Planul de reorganizare a activitatii UEF Motru S.A., pe o perioada de 3 ani;
– Administrator Special – Consulting Company IPURL;
– Administrator Special – Modoran Gheorghe