Participatii

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de actionar majoritar la trei societati comerciale: S.C. Minprest Serv S.A., S.C. Medserv Min S.A., S.C. Unitatea de Executie Foraje Motru S.A.

Societatea MINPREST SERV S.A. Rovinari

 Societatea s-a înființat în anul 2002 ca societate pe acțiuni cu capital mixt, prin externalizarea serviciilor auxiliare din cadrul fostei C.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

 1. Denumirea: MINPREST SERV S.A.;
 2. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J18/298/2002;
 3. Codul unic de înregistrare (CUI): 14814483;
 4. Sediul social: Județul Gorj, Localitatea Vîrț, nr. 263, Oraș Rovinari, tel/fax 0253/371513; 0253/371514;
 5. Forma juridică de constituire: societate comercială pe acțiuni;
 6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Domeniul principal de activitate: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora – cod CAEN 8425;
 8. Obiectul principal de activitate: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora – cod CAEN 8425;
 1. Principalele activități secundare desfășurate de către Minprest Serv S.A. sunt:
  • Servicii profesionale de curățenie;
  • Servicii centrale termice;
  • Servicii de curățare-înlăturare vegetație uscată;
  • Servicii de exploatare și întreținere cale ferată;
  • Împăduriri;
  • Deratizare, dezinfecție și dezinsecție, etc.
 1. Capitalul social subscris și vărsat: 400.000 lei;
 2. Acțiuni: valoarea nominală a unei acțiuni 100 lei;
 3. Numărul total de acțiuni: 4.000;
 4. Structura acționariatului:
Denumirea acționariatului Nr. acțiuni % Cap. social (lei)
Complexul Energetic Oltenia SA 3800 95,000 380.000
Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia 25 0,625 2.500
Federația Națională Mine Energie 25 0,625 2.500
SC Inițiativa Grup SRL 25 0,625 2.500
Sindicatul Liber Cariera Roşiuţa 12 0,312 1.200
Sindicatul Liber Cariera Lupoaia 13 0,313 1.300
SC Rosind Impex SRL 25 0,625 2.500
Sindicatul Minier Berbești 25 0,625 2.500
Sindicatul ‘Minerul’ EMC Rovinari 25 0,625 2.500
Sindicatul Liber EMC Roșia 25 0,625 2.500

Societatea Minprest Serv S.A. este o întreprindere publică în sensul OUG nr. 109/2011, ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial, societatea nu face parte din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează, nu îndeplinește obligații de serviciu public (nu există obligație și, prin urmare, nu există nici un angajament al S. Complexul Energetic Oltenia S.A. de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației).

PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

Minprest Serv SA se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și administrată de Consiliul de Administrație.

Conducerea administrativă a societății Minprest Serv S.A. – Consiliul de Administrație

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Modalitate ocupare post
(definitiv / provizoriu)
Perioada contractului de mandat
Început mandat Încheiere mandat
1 Brânzan

Gheorghe-Sebastian

Președinte CA definitiv 12.10.2020 12.10.2024
2 Stăvăroiu Felicia Membru CA definitiv 17.06.2021 12.10.2024
3 Stoichițoiu Valentin Membru CA definitiv 17.06.2021 12.10.2024
4 Drăgulescu Mădălina Maria Membru CA provizoriu 06.09.2022 06.01.2023
5 Popescu Monica Gabriela Membru CA definitiv 12.10.2020 12.10.2024

 Auditor financiar

Societatea Klass Enterprise S.R.L.

Conducerea executivă a societății Minprest Serv S.A. – Directorul General

Funcția de director general al societății este ocupată de domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel, care are un mandat definitiv a cărei perioadă este cuprinsă între 05.05.2021 și 05.05.2023.

S.C. MEDSERVMIN S.A. Targu Jiu a fost infiintata prin externalizarea activitatii medicale din cadrul fostei C.N.L Oltenia S.A. Targu Jiu, la data de 16.08.2002.

PREZENTAREA SOCIETATII

 1. Denumirea: S.C. MEDSERV MIN S.A. ;
 2. Nr. de imatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/299/2002;
 3. Codul unic de inregistrare (CUI): 14814475;
 4. Sediul social: Tg-Jiu, str. Calea Severinului, nr. 38A;
 5. Forma juridica de constituire: societate comerciala pe actiuni;
 6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Domeniul principal de activitate: Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
 8. Obiectul principal de activitate: Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
 9. Capitalul social subscris si varsat: 630.000 lei;
 10. Valoarea nominala a unei actiuni 100   lei;
 11. Numarul total de actiuni: 6.300;
 12. Structura actionariatului:
Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Cap. social (lei)
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 12.004 98,40% 1.200.400
Federatia Nationala Mine Energie 25 0,21% 2.500
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia 25 0,21% 2.500
Sindicatul „Minerul” E.M.C. Rovinari -Pinoasa 25 0,21% 2.500
Sindicatul Liber E.M.C. Rosia 25 0,21% 2.500
Sindicatul Liber Cariera Rosiuta 23 0,19% 2.300
Sindicatul Liber Cariera Lupoaia 21 0,17% 2.100
Sindicatul Salariatilor S.C. Medserv Min S.A. 50 0,40% 5.000

PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

Societatea Comerciala Medserv Min SA se incadreaza in prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comerciala pe actiuni, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990.
Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor, administrata de Consiliul de Administratie si supravegheata de Comisia de Cenzori.

Componenta CA:
Cosneanu Lavinia    –  presedinte
Neata Gheorghe     –   membru
Serban Daniela       – membru provizoriu – pana la selectie, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Director Executiv
Niculina MOCIOI – contract de mandat 2524/29.05.2018 pe o perioada de pana la 01.02.2020 cu posibilitate de prelungire pana la patru ani de la data numirii.

S.C. U.E.F. Motru S.A. s-a constituit in anul 2002, ca societate pe actiuni cu capital mixt, in baza Hotararii A.G.A a C.N.L Oltenia S.A. nr.13/16.01.2002.

PREZENTAREA SOCIETATII

1. Denumirea: S.C. Unitatea de Executie Foraje Motru S.A;
2. Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J 18/116/18.03.2002;
3. Codul unic de inregistrare (CUI): RO14521289;
4. Sediul social: str. Ceferistului nr. 12C, municipiul Motru, judetul Gorj;
5. Forma juridica de constituire: societate comerciala pe actiuni;
6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Domeniul principal de activitate: Lucrari speciale de constructii ( cod CAEN 43);
8. Obiectul principal de activitate: Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii (cod CAEN 4313);
9.  Capitalul social subscris si varsat: 2.560.530 lei;
10.  Valoarea nominala a unei actiuni 10 lei;
11. Numarul total de actiuni: 256.053;
12. Structura actionariatului:

Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Cap. social (lei)
Societatea Complexul Energetic Oltenia 254.391 99,36 2.543.907
S.C. Olservmin S.R.L. 875 0,34 8.750
Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia 262 0,1 2.620
Sindicatul Salariatilor din U.E.F. Motru 262 0,1 2.620
Sindicatul Personalului Tehnico-Economic si alte Specialitati Motru 262 0,1< 2.620

PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT

– UEF Motru S.A. se află în procedura generală a insolvenţei, conform sentinţei nr. 96/2016 din data de 15.02.2016, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-A Civilă, în Dosarul nr. 7329/95/2015;
– prin Sentinta nr. 163/12.04.2017, Judecatorul-sindic a confirmat Planul de reorganizare a activitatii UEF Motru S.A., pe o perioada de 3 ani;
– Administrator Special – Consulting Company IPURL;
– Administrator Special – Modoran Gheorghe