Calitate

CALITATE

Obiectivele cheie ale activitatii C.E. Oltenia constau in oferirea de servicii si produse de calitate pentru clienti in vederea obtinerii succesului in afaceri. Pentru clientii care investesc incredere, compania investeste profesionalism si experienta.

CERTIFICATE SISTEME DE MANAGEMENT

Politica Sistemului Integrat de Management calitate, mediu și sănătate și securitate în muncă
Informare privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor în cadrul societatii Complexul Energetic Oltenia SA.
Politica referitoare la managementul riscului
Politica privind siguranta feroviara