Transparenta

CE OLTENIA respecta  standardele de transparenta si guvernanta corporativa, publicand pe site-ul societatii informatiile prevazute de legislatia in vigoare a fi facute publice:
CHESTIONAR AL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII 544/2001 AVAND CA OBIECT LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC PE ANUL 2022

BULETIN INFORMATIV ANUAL