Invatamant dual

Schimbările semnificative din ultimii ani în domeniul energiei au determinat compania să adopte un model de afaceri bazat pe crearea de valoare în comun, care vizează dezvoltarea sustenabilă a companiei şi a comunităţilor.

Prin contracte de parteneriat, COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA (Societatea) sprijină formarea profesională a tinerilor care doresc să devină electricieni, sudori, lăcătuşi, mecanici utilaje şi instalaţii în industrie, mecanici agregate rotative termoenergetice, operatori cazane, operatori fabricare şi prelucrare polimeri şi le oferă acestora o şansă de angajare în cadrul companiei.

Prin sistemul de învățământ dual, Societatea asigură sprijin unităților de învățământ şi elevilor, pe durata celor 3 (trei) ani de studiu.

Societatea acordă elevilor o bursă lunară în valoare de 200 lei, care se adaugă bursei în valoare de 200 lei acordată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Societatea susţine diverse nevoi ale elevilor, precum: cheltuielile privind examinările de medicina muncii şi analize medicale obligatorii, echipamente de lucru şi protecţie, asigurare de răspundere civilă etc.

2019

            Pentru perioada 20192022, compania a încheiat 5 (cinci) contracte de parteneriat cu unităţi de învăţământ şi unităţi administrativteritoriale prin care susţine 6 (şase) clase cu 180 elevi la învăţământ dual, pentru a dobândi calificări cu recunoaştere naţională şi europeană.

            Elevii se pot înscrie pentru clasele de învăţământ dual la unităţile de învăţământ partenere, astfel:

 • Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru Târgu-Jiu: operator fabricare şi prelucrare polimeri – 30 locuri;
 • Colegiul Tehnic Motru: sudor – 30 locuri;
 • Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari: mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 30 locuri;
 • Colegiul Tehnic Mătăsari: electrician exploatări miniere – 30 locuri;
 • Colegiul Tehnic Energetic Craiova:
 • operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare – 30 locuri;
 • mecanic agregate rotative termoenergetice – 30 locuri.

Invatamant dual 2019-2022

2018

             Pentru perioada 20182021, compania a încheiat 5 (cinci) contracte de parteneriat cu unităţi de învăţământ şi unităţi administrativteritoriale prin care susţine 5 (cinci) clase cu 138 elevi la învăţământ dual.

            Elevii sunt înscrişi pentru anul şcolar 20182019 în clasa a IXa la învăţământ dual la unităţile de învăţământ partenere, astfel:

  • Colegiul Tehnic Motru: sudor – 28 elevi;
  • Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari: mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 29 elevi;
  • Liceul Tehnologic Turceni: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic – 29 elevi;
  • Colegiul Tehnic Mătăsari: electrician exploatări miniere – 22 elevi;
  • Colegiul Tehnic Energetic Craiova:
  • electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice – 15 elevi;
 • electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice – 15 elevi.

Invatamant dual 2018-2021