ANUNT

Data: 18-08-2017

Verificarea raportului anual de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră – pentru anul 2017:
a) lotul 1: Sucursala Electrocentrale Isalnita;
b) lotul 2: Sucursala Electrocentrale Rovinari;
c) lotul 3: Sucursala Electrocentrale Craiova II;
d) lotul 4: Sucursala Electrocentrale Turceni.

Caiet de sarcini          
Fisa de date                  
Formulare model    
Proiect de contract