ANUNT

Data: 22-01-2016

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – S.D.M. TG-JIU – UNITATEA MINIERA DE CARIERA LUPOAIA anunta publicul interesat ca a depus la APM Gorj documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatilor de :

• Extractia carbunelui inferior;
• Operatiuni de mecanica generala ;
• Repararea echipamentelor electrice ;
• Captarea , tratarea si distributia apei;
• Depozitari ;

pe amplasamentul din comuna Catunele , sat Lupoaia, judetul Gorj .
Eventualele sugestii sau observatii se vor depune in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, din strada Unirii, nr.76, Targu Jiu, judetul Gorj tel:0253215384, fax:0253212892, e-mail:office@apmgj.anpm.ro, in termen de 20 zile de la aparitia prezentului anunt.