ANUNT

Data: 22-08-2018

Determinarea si reprezentarea grafica a zonelor in care se pot manifesta consecintele unui accident major in jurul amplasamentului SE Rovinari care se incadreaza in prevederile legii nr.59/2016; Identificarea, analiza riscurilor de accidente si metode de prevenire pentru amplasamentul Sucursalei Electrocentrale Rovinari

Caiet de sarcini
Fisa de date
Modele formulare
Proiect comanda