ANUNT

Data: 8-08-2019

S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S. A. – SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI anunţă publicul interesat asupra luării  deciziei de emitere a acordului de mediu nr. 09 din 29.07.2009 revizuit pentru proiectul „Supraînălțare depozit de zgură și cenușă nr. 2, compartiment 5 de la cota 124,75 mdMN la cota 127,75 mdMN  amplasat în localitatea Turceni, judeţul Gorj.

Decizia autorităţii de mediu, APM Gorj  precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia  Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,30 şi la sediul S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – Sucursala  Electrocentrale Turceni, oraș Turceni, strada Uzinei, nr. 1, județul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00 -14,30,precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu , în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.