ANUNT

Data: 11-10-2019

E.M.C. ROȘIA ROVINARI reprezentată de IONIȚĂ IUSTIN – director, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE SILVICĂ S=90 HA, Cariera Peșteana – halda interioară Peșteana Nord propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Fărcașești și Bîlteni, județul Gorj.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum și la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.