ANUNT

Data: 29-07-2021

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CEO) oferă tuturor absolvenților calificați prin învățământ dual, promoția 2021, oportunitatea de a deveni salariați ai companiei în ocupațiile pentru care dețin competențe certificate, astfel:

  • Sudor – 23 locuri pentru absolvenții Colegiului Tehnic Motru;
  • Mecanic utilaje și instalații în industrie – 27 locuri pentru absolvenții Colegiului Gheorghe Tătărăscu Rovinari;
  • Electrician exploatări miniere – 20 locuri pentru absolvenții Colegiului Tehnic Mătăsari;
  • Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice – 14 locuri pentru absolvenții Liceului Energetic Craiova;
  • Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice – 13 locuri pentru absolvenții Liceului Energetic Craiova;
  • Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 24 locuri pentru absolvenții Liceului Tehnologic Turceni.

Absolvenții trebuie să transmită în format pdf. documentele:

  • cerere angajare (click aici  click aici );
  • copie act de identitate;
  • copie certificat de calificare.

la Direcția Resurse Umane – Serviciul Organizare, email organizare@ceoltenia.ro până cel mai târziu în data 01.09.2021.

Relații suplimentare se pot obține de la Direcția Resurse Umane – Serviciul Organizare, telefon  0372 819 756.