ANUNT

Data: 22-11-2016

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA – SDM TG-JIU –  UNITATEA MINIERĂ  DE  CARIERĂ JILŢ SUD anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Jilţ Sud , judeţul Gorj ’’, amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Slivileşti, Dragoteşti, Negomir, Mătăsari şi Fărcăşeşti, judeţul Gorj.

Proiectul acordului de mediu  şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  APM Gorj, strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu , judeţul Gorj în zilele de luni- vineri, între orele 08,30-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj, din municipiul Tg.Jiu, str.Unirii, nr.76, judeţul Gorj, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.