ANUNT

Data: 6-09-2017

Având în vedere necesitatea modificării Regulamentului privind întocmirea programului si desfăşurarea negocierilor pentru dobândirea folosinţei si accesul la terenurile pe care se efectuează activităţi miniere, aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 579/13.10.2005, supunem dezbaterii publice noul regulament elaborat, respectiv Regulamentul privind desfășurarea negocierilor pentru dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează activitățile miniere din cadrul societății.

            În acest sens, până la data de 18.09.2017, societatea primește opinii, recomandări, propuneri etc. cu privire la conținutul acestui document, pe adresa de e-mail gabriel.chirculescu@ceoltenia.ro sau elena.zamfir@ceoltenia.ro, precum și prin poștă sau prin depuneri de documente la registratura societății din strada A.I. Cuza, nr. 5, Mun. Târgu Jiu, județul Gorj.

            Toate aceste opinii, recomandări etc. vor fi analizate până la data de 22.09.2017 urmând ca în data de 25.09.2017, ora 1100, noul regulament să fie dezbătut cu toate persoanele interesate într-o ședință publică ce se va desfășură la sediul Direcției Miniere din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 – 15, Mun. Târgu Jiu, județul Gorj.

            După dezbaterea publică, în condițiile în care propunerile, recomandările etc. tuturor persoanelor interesate sunt esențiale, relevante, pertinente, respectă prevederile legale și converg cu interesele societății, regulamentul va fi modificat ținând cont de toate acestea.

            Dacă regulamentul se modifică în mod esențial, se va supune din nou aprobării organelor de conducere ale societății; în caz contrar acesta intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data ședinței de dezbatere publică.