ANUNT – Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

Data: 12-01-2021

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.- Sucursala Electrocentrale Craiova II (titularul proiectului) anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizarea instalației de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei S.E.Craiova II” propus a fi amplasat în incinta termocentralei S.E. Craiova II, str. Bariera Vâlcii nr.195 Craiova, judeţul Dolj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareș nr.1, jud. Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro și la sediul S.E. Craiova II , Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 195, jud. Dolj, în zilele de luni – joi, între orele 8,00-16,30 și vineri ȋntre orele 8,00-14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj Craiova, str. Petru Rareș nr.1, jud. Dolj, fax :0251/419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro.