ANUNT DEZBATERE PUBLICĂ a solicitării de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1 din 10.03.2014

Data: 31-08-2018

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Turceni şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj aduc la cunoştinţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice privind solicitarea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru Sucursala Electrocentrale Turceni, situată în loc. Turceni, strada Uzinei, nr.1, jud. Gorj, titular Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Turceni.

  Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW; 

         Şedinţa de dezbatere publică va avea loc la sediul Primariei Turceni,  în data de 18.09.2018 începând cu ora 16.30.

          Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii de pe acest amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, str.Unirii, nr. 76, pe site-ul APM Gorj: http://apmgj.anpm.ro şi la sediul Sucursalei Electrocentrale Turceni, oraş Turceni, strada Uzinei, nr.1, judeţul Gorj.

Observaţiile, sugestiile şi propunerile  publicului, formulate în scris se primesc zilnic, de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00- 14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, str. Unirii, nr. 76 şi pe adresa de e-mail office@apmgj.anpm.ro până la data dezbaterii publice din 18.09.2018.