ANUNT EMITERE ACORD S.E. ROVINARI

Data: 7-04-2016

     SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- SUCURSALA ELECTROCENTRALE  ROVINARI  anunta  publicul interesat  asupra  deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit”, amplasat pe teritoriul  administrativ al orasului Rovinari, judetul Gorj.

       Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM-Gorj, strada Unirii, nr.76, Targu-Jiu,  judetul Gorj  in zilele de luni-vineri, intre orele 08,30-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http//apmgj.anpm.ro

      Observatiile /contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  APM Gorj, din municipiul Targu-Jiu , str.Unirii, nr.76, judetul Gorj,in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.