ANUNT – Inchiderea si monitorizarea post-inchidere a depozitului de zgura si cenusa mal stang Jiu, la cotele actuale, aferent Sucursalei Electrocentrale Isalnita

Data: 13-12-2022

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Isalnita, titular al proiectului ” Inchiderea si monitorizarea post-inchidere a depozitului de zgura si cenusa mal stang Jiu, la cotele actuale, aferent Sucursalei Electrocentrale Isalnita”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proictul ” Inchiderea si monitorizarea post-inchidere a depozitului de zgura si cenusa mal stang Jiu, la cotele actuale, aferent Sucursalei Electrocentrale Isalnita”, propus a fi amplasat in Comuna Almaj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr.1, jud. Dolj, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,30 si vineri intre orele 8,00– 14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii//observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.