ANUNT – privind decizia etapei de încadrare – U.M.C. PINOASA

Data: 2-06-2016

S.C.E. OLTENIA S.A. – U.M.C. PINOASA titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Executarea lucrărilor de redare în circuitul economic a suprafeţei de 31,7 ha teren aferent haldei exterioare a Carierei Pinoasa” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Fărcăşeşti, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ