ANUNT – privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuită

Data: 26-02-2018

SCEO SA TG-JIU – EMC MOTRU – CARIERA ROȘIUȚA  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuită pentru proiectul   Amenajarea și redarea în circuitul economic a haldei exterioare Bujorăscu Mic, S= 140,15 ha”, amplasat în extravilanul satului Vîrtopu, comuna Ciuperceni, judeţul Gorj.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 şi la sediul Carierei Roșiuța, municipiul Motru, sat Roșiuța, judeţul Gorj în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

       Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Gorj, municipiul Tg-Jiu, strada Unirii, nr. 76, jud. Gorj, în termen de 10 zile de la publicare, până la data de  08.03.2018