Anunt public privind continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC PINOASA

Data: 18-01-2016

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – S.D.M. TG-JIU – UNITATEA MINIERA DE CARIERA PINOASA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC PINOASA amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor : Câlnic , Farcasesti si Negomir , judeţul Gorj.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Gorj

strada Unirii, nr.76, Targu Jiu ,judetul Gorj in zilele de luni – vineri , intre orele 08:30-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet :http://apmgj .anpm.ro

Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Gorj,din municipiul Tg Jiu strada Unirii, nr.76,judetul Gorj, in termem de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 23.01.2016 .