Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Data: 7-08-2019

SOCIETATEA  COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – EXPLOATAREA MINIERĂ DE CARIERE ROŞIA-ROVINARI  -CARIERA ROŞIA,  titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare se supune evaluării impactului asupra mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Continuarea lucrărilor miniere in perimetrul de licenţa extins al Carierei Roşia”, propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Fărcăşeşti, judeţul Gorj.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-13,30, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/.

2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.