ANUNȚ PUBLIC – privind decizia etapei de încadrare

Data: 15-03-2021

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Rovinari, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Gorj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Extindere depozit de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluție de șlam dens” propus a fi amplasat în intravilanul orașului Rovinari, judeţul Gorj, pe teren aparținând domeniului privat al S. C.E. Oltenia – S.E. Rovinari.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni – joi, între orele 8,30 – 16,00, vineri între orele 8,30 -13,30 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, la adresa de e-mail office@apmgj.anpm.ro, la numărul de fax 0253212892.