Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Data: 28-12-2022

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Rovinari, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari” propus a fi amplasat în Județul Gorj,  orașul Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.