Anunț public privind decizia etapei de încadrare – E.M.C. Motru – Cariera Roșiuța

Data: 12-06-2019

S CEO SA – Direcția Minieră Tg-Jiu – E.M.C. Motru – Cariera Roșiuța titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNCADRAREA ÎN CONDIȚIILE IMPUSE DE LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI LA DEPOZITUL DE CĂRBUNE AL CARIEREI ROȘIUȚApropus a fi amplasat în municipiul Motru, satul Roșiuța, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.