Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – S.E. TURCENI

Data: 31-03-2015

S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.– S.E. TURCENI, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„ Curăţire, ecologizare zona Submaidane Turceni-Ioneşti ”, propus a fi amplasat în oraş Turceni, comuna Ioneşti, judeţul Gorj.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro .
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ,
până la data de 12.04.2015