Anunţ public privind decizia etapei de încadrare ( titular )

Data: 14-03-2016

SE Craiova II anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, pentru  proiectul. „Modernizare termoficare urbana prin înlocuirea şi modificarea traseului conductelor de agent termic primar aferente Magistralei II.1-zona str. Matei Basarab, pentru cresterea sigurantei în exploatare”  propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Matei Basarab, judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http// apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 16.03.2016.