ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE – UMC TISMANA

Data: 16-09-2015

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – Sucursala Divizia Miniera TG-JIU – U.M.C. TISMANA , titular al proiectelor „Amenajare teren și înfințare plantație halda interioară Tismana I S=18,50 ha ” și „Amenajare teren și înfințare plantație halda interioară Tismana II S=36,30 ha ” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele „Amenajare teren și înfințare plantație halda interioară Tismana I S=18,50 ha ” și „Amenajare teren și înfințare plantație halda interioară Tismana II S=36,30 ha ” , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Câlnic, sat Pinoasa , judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Gorj, din municipiul Târgu Jiu , strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni – joi, între orele 8:00- 16:00, vineri între orele 8:00- 13:00., precum și la următorea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.