Anunţ public privind dezbaterea publică pentru proiectul Continuarea lucrarilor miniere în perimetrul de licentă extins-Cariera Rosia de Jiu, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Fărcăsesti, judeţul Gorj.

Data: 25-05-2020

S CEO SA- EMC Rosia- Cariera Rosia anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Continuarea lucrarilor miniere în perimetrul de licentă extins-Cariera Rosia de Jiu propus a fi amplasat în extravilanul comunei Fărcăsesti, judeţul Gorj, titular S CEO SA EMC Rosia- Rovinari Cariera Rosia.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul S CEO SA – EMC Rosia-Rovinari – Cariera Rosia din Rovinari, str. Constructorilor, nr.9, judeţul Gorj, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentatia supusă dezbaterii si anuntul public au fost postate pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj si pe site-ul S CEO SA – EMC Rosia-Rovinari – Cariera Rosia, în data de  25.05.2020 , începând cu orele 1500.

Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , prin fax la numărul 0253212892 sau prin Postă, până la data de 29.06.2020

In situatia în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul tării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  sediul Primăriei Fărcăsesti în data de 29.06.2020, începând cu orele14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  judetul Gorj, până la data de 29.06.2020.