Anunt public privind emiterea acordului de mediu – UMC HUSNICIOARA

Data: 3-07-2015

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU – UNITATEA MINIERA DE CARIERA HUSNICIOARA, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Scoatere definitiva din fond forestier, prin defrisare, a suprafetei de 118,41 ha in scopul extinderii carierei Husnicioara” propus a fi amplasat in comuna Husnicioara, pe raza Ocolului Silvic Simian U.P. III Prunisor, u.a. 95, 97, 98, 99, 99A, 99B, 100, 100A, 100B, 101, 101A, 101B, 101C, judetul Mehedinti.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti din Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr.3 in zilele de de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la umatoarea adresa de internet http://apmmh.anpm.ro.

Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti, din Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.