Anunt public privind emiterea acordului de mediu – UMC PINOASA

Data: 14-07-2015

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

S.C.E. OLTENIA S.A. – S.D.M. TG-JIU – U.M.C. PINOASA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Pinoasa” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Câlnic, Fărcăşeşti şi Negomir, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg -Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul U.M.C. PINOASA din comuna Fărcăşeşti, jud. Gorj, în zilele de luni până vineri, între orele : 9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarele adrese de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-eim-si-ea şi www.ceoltenia.ro/responsabilitate/mediu/procedura EIM .
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la:
– sediul Primăriei comunei Fărcăşeşti din localitatea Fărcăşeşti, judeţul Gorj, în data de 19.08.2015 începând cu orele 16:00;
– sediul Primăriei comunei Câlnic din localitatea Câlnic, judeţul Gorj, în data de 20.08.2015 începând cu orele 16:00 ;
– sediul Primăriei comunei Negomir din localitatea Negomir, judeţul Gorj în data de 24.08.2015 începând cu orele 16:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, până la data de 19.08.2015, 20.08.2015, respectiv 24.08.2015 (data dezbaterii publice).