ANUNŢ PUBLIC PRIVIND SOLICITAREA DE REVIZUIRE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Data: 27-01-2016

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI  situată în oraşul Turceni, strada Uzinei, nr. 1, judeţul Gorj, în scopul desfăşurării activităţii încadrate conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr.1 astfel:

1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW ;

5.3. Eliminarea deşeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi,

Anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 1 din 10.03.2014.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului şi al activităţii pentru care se solicită revizuirea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul titularului oraşul Turceni, strada Uzinei, nr. 1, judeţul Gorj şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj , strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, în timpul programului de lucru, între orele 8,00-15.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, în termen de cincisprezece zile de la publicarea anunţului la sediul A.P.M. Gorj sau electronic la adresa de e-mail a APM Gorj office@apmgj.anpm.ro