ANUNT – Reabilitarea si modernizarea turnului de racire nr. 1 S.E.Craiova II

Data: 7-12-2020

Sucursala Electrocentrale Craiova II, titular al proiectului „Reabilitarea si modernizarea turnului de racire nr. 1 S.E.Craiova II” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de ȋncadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, ȋn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea turnului de racire nr. 1 S.E.Craiova II” propus a fi amplasat în incinta termocentralei S.E. Craiova II, str. Bariera Vâlcii nr.195 Craiova, judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de ȋncadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș nr.1, jud. Dolj, în zilele de luni – joi, între orele 8,00-16,30 și vineri ȋntre orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate ȋnainta comentarii/observații la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.