ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ – SE ROVINARI

Data: 9-11-2015

S. C.E. OLTENIA S.A.-S.E. Rovinari anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Reabilitarea si modernizarea blocului energetic nr.5 pe lignit, de 330MW” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al orasului Rovinari, judetul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu .

Raportul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj din municipiul Tg-Jiu, strada Unirii, nr.76 in zilele de luni-vineri intre orele 900-1400 si la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, strada Energeticianului, nr 25, jud.Gorj, in zilele de luni pana vineri ,intre orele: 700-1500.
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarele adrese de internet :
http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente–procedura–eim–si-ea  si
www.ceoltenia.ro/responsabilitate/mediu/procedura EIM

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la :
-Liceul Tehnologic situat in localitatea Rosia-Jiu, comuna Farcasesti, in data de 03.12.2015 incepand cu orele 1600.
Publicul Interesat poate transmite in scris comentarii/opinii /observatii/privind documentul mentionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj din municipiul Tg-Jiu, strada Unirii, nr.76, pana la data dezbaterii publice.