CE Oltenia respectă termenul de finalizare a lucrărilor la noul depozit de cărbune de la Cariera Roşia

Data: 6-05-2019

Pentru corecta informare a cetățenilor orașului Rovinari, cât și a autorităților locale privind finalizarea lucrărilor la noul depozit de cărbune de la Cariera Roșia, din cadrul EMC Roşia – Rovinari, Complexul Energetic Oltenia specifică următoarele:

Vrem să asigurăm cetăţenii că toate termenele asumate de către societatea noastră privind realizarea depozitului de cărbune de la Cariera Roșia vor fi respectate.

Totodată, Complexul Energetic Oltenia a arătat deschiderea către dialog prin prezenţa preşedintelui Directoratului, Sorin Boza, şi şefului Departamentului de Investiţii, Gabriel Chirculescu, la sfârşitul lunii martie, la noul depozit de cărbune de la Cariera Roșia, în prezenţa autorităţilor locale care au fost asigurate că vechiul depozit nu va mai funcţiona.

Termenul de finalizare a lucrărilor la noul depozit de cărbune de la Cariera Roşia a rămas acelaşi ca cel comunicat anterior autorităţilor din Rovinari, respectiv luna august 2019.

Referitor la data de 31.12.2019, aceasta reprezintă durata de valabilitate a contractului, respectiv data la care acesta încetează să producă efecte numai dacă au fost epuizate convențional sau legal toate efectele pe care contractul le produce, inclusiv cele referitoare la eventualele pretenții fondate pe clauze ale acestuia. În această perioadă, trebuie închise toate neconformitățile consemnate cu ocazia recepției și restituită parțial garanția de bună execuție, conform prevederilor legislației în vigoare.

Depozitul de cărbune de la Cariera Roşia va răspunde tuturor cerinţelor de mediu şi reprezintă o prioritate pentru Complexul Energetic Oltenia.

Complexul Energetic Oltenia asigură autoritatea publică a oraşului Rovinari de toată disponibilitatea pentru dialog, similar cu toate comunităţile din zonele în care societatea îşi desfăşoară activitatea.