CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT – BVC 2016

Data: 7-04-2016

In proiectul de buget al CE Oltenia pentru anul 2016, suma prevazuta la capitolul „cheltuieli aferente contractelor de mandat” reprezinta acoperirea integrala a drepturilor ce se cuvin membrilor Directoratului, Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile ocuparii tuturor posturilor mentionate in Actul Constitutiv al societatii pentru componenta acestor stucturi de conducere, pe toata perioada anului.

In 2015, atat Directoratul, cat si Consiliul de Supraveghere nu au functionat cu numarul complet de membri pe toata perioada anului, iar indemnizatiile acordate (variabile conform contractelor de mandat) au fost diminuate in corelatie cu realizarea indicatorilor de performanta, ceea ce conduce la inregistrarea unei diferente intre suma bugetata pentru anul in curs si cea realizata din anul precedent.

Mentionam ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CE Oltenia pentru 2016 se afla in analiza la ministerele de resort, urmand a fi publicat dupa ce va fi aprobat prin hotarare a guvernului.