Complexul Energetic Oltenia, OMV Petrom şi Romgaz vor primi aproximativ 185 milioane de euro

Data: 28-06-2017

 Sursa:BURSA

Complexul Energetic Oltenia, OMV Petrom şi Romgaz vor primi aproximativ 185 milioane de euro, în urma aprobării de către Camera Deputaţilor a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii.
Deputatul PNL Lucian Bode, fost ministru al Economiei, a scris pe o reţea de socializare: „În perioada 2011-2012, guvernul pe care-l susţineam atunci a aprobat Planul Naţional de Investiţii, plan care urmărea modernizarea sectorului de producere a energiei electrice.

Mă bucur că, astăzi (n.r. ieri), după 5 ani de tergiversări, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul cofinanţării prin mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de Gaze cu Efect de Seră unor producători de energie electrică, materializat prin alocarea a aproximativ 185 milioane de euro pentru modernizarea sectorului de producere a energiei electrice din România”. Toţi producătorii de energie care poluează sunt obligaţi să achiziţioneze certificate de gaze cu efect de seră până în 2020.

În luna iulie 2016, Guvernul a deblocat schema de ajutor de stat pentru care producătorii de energie pot aplica în scopul finanţării nerambursabile, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, a proiectelor de investiţii cuprinse în Planul Naţional de Investiţii 2013-2020 (PNI), care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România.

Executivul preciza, în iulie 2016, că această schemă de ajutor de stat nu a fost niciodată operaţionalizată, deşi PNI a fost aprobat în 2013, iar de la acel moment, până în 2016, în cont s-au acumulat constant fonduri.Se pare că, până la finalul anului trecut, producătorii au virat la bugetul de stat circa 185 milioane de euro.
La finalul anului trecut, Ministerul Energiei ne-a transmis: „Au fost încheiate trei contracte de finanţare pentru trei investiţii, şi anume: contractul de finanţare încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia pentru «Reabilitatare şi modernizarea blocului nr. 4, de 330 MW, pe lignit» – Sucursala Electrocentrale Rovinari”, la care plafonul maxim de finanţare este de 61.325.000 de lei; contractul de finanţare încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, pentru «Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 7, pe lignit» – Sucursala Electrocentrale Işalniţa, la care plafonul maxim de finanţare este de 33.556.675 de lei; contractul de finanţare încheiat cu OMV PETROM SA, pentru investiţia «Ciclu combinat cu turbine pe gaz – CECC BRAZI», la care plafonul maxim de finanţare este de 408.425.048,10 lei. Sumele menţionate nu reprezintă valori absolute, ci valori maxime de finanţare. Ministerul Energiei se aşteaptă ca până la sfârşitul anului încă cel puţin un proiect semnificativ să intre în planul de investiţii”.

Guvernul a notificat, anul trecut, Comisia Europeană ca să se asigure că nu îşi pierde dreptul de a utiliza fondurile existente. Potrivit deciziei Guvernului, contractul-cadru de finanţare nerambursabilă dintre Ministerul Energiei şi producătorii de energie electrică ce realizează o investiţie cuprinsă în PNI, a fost înlocuit cu trei contracte-cadru de finanţare pentru fiecare tip de investiţie, respectiv: investiţii puse în funcţiune la momentul încheierii contractelor de finanţare; investiţii aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanţare; investiţii noi. Comisia Europeană a decis că nu există obiecţii legate de ajutorul de stat acordat în cadrul acestui sistem.
Astfel, guvernul tehnocrat a decis, anul trecut, să includă în PNI şi investiţiile aflate în stadiu de proiect. La începutul acestui an, Ministerul Energiei a aprobat şi cererea Romgaz privind finanţarea din Planul Naţional de Investiţii a unei noi centrale pe gaze la Iernut, o investiţie care se ridică, în total, la circa 300 de milioane de euro.