Complexul Energetic Oltenia recrutează doi membri în Directorat. Dosarele de candidatură se depun până la 18 septembrie

Data: 3-09-2017

Sursa:ECONOMICA.NET

Producătorul de energie electrică din lignit Complexul Energetic Oltenia a lansat un anunţ privind recrutarea a doi membri în Directoratul companiei, data-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură fiind 18 septembrie.

Procesul de recrutare a candidaţilor pentru aceste două posturi se derulează cu sprijinul companiei de consultanţă Pluri Consultants România, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă în întreprinderile publice, precizează reprezentanţii complexului energetic.

După depunerea dosarelor, următoarele etape sunt: evaluarea dosarelor de candidatură în vederea întocmirii listei lungi – între 19 şi 25 septembrie, selecţia iniţială a candidaţilor în vederea întocmirii listei scurte – între 26 septembrie şi 4 octombrie, depunerea de către candidaţii de pe lista scurtă a declaraţiilor de intenţie – între 4 şi 19 octombrie, precum şi selecţia finală în vederea elaborării propunerilor de nominalizare pentru cele două posturi – între 20 şi 27 octombrie.

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licenţă în cadrul unei instituţii acreditate de învăţământ superior din domeniul tehnic (energetic, electrotehnică, automatizări sau similar) pentru primul post şi din domeniul economic pentru cel de-al doilea post de membru al Directoratului; constituie avantaj deţinerea unei diplome de studii postuniversitare (MBA sau doctorat).

Totodată, cei interesaţi trebuie să aibă cel puţin 10 ani de vechime în muncă şi cel puţin 5 ani de experienţă de conducere la nivel de top management, acumulată în cadrul unor companii publice sau private cu cifra de afaceri mai mare de 5 milioane de euro sau echivalent; constituie avantaj experienţa anterioară în domeniul energetic, precum şi activitatea anterioară la nivel de top management în cadrul unei companii cu cel puţin 1.000 angajaţi (cumulat pe grup).

Aceştia nu trebuie să fi fost destituiţi anterior dintr-o funcţie de conducere din cadrul unor instituţii publice sau companii private sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; să nu fi fost revocaţi datorită culpei personale din calitatea de administratori la companii private sau de stat şi să nu se fi aflat în conflict de interese care să îi facă incompatibili cu exercitarea funcţiei de membru al Directoratului Complexului Energetic Oltenia.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia este asigurata de Directoratul societăţii, compus din cinci membri. Membrii Directoratului sunt numiţi de Consiliul de Supraveghere, la recomandarea Comitetului de Nominalizare pe o perioada de cel mult patru ani.

În prezent, din Directorat fac parte Sorin Boza (preşedinte), Ovidiu Bălăcescu, Daniel Antonie, Adriana Luminiţa Popescu şi Dan Vasile, ultimii doi fiind interimari.