Comunicat

Data: 21-05-2014

Referitor la revendicarile persoanelor care, astazi, 21 mai 2014, au declarat greva foamei, conducerea CE Oltenia face urmatoarele precizari:

Nu exista presiuni ale conducatorilor locurilor de munca asupra salariatilor privind inscrierea acestora la anumite sindicate, fiind exclusa orice implicare a administratiei in organizarea activitatii sindicale .

Redistribuirea personalului corespunzator actualelor cerinte ale societatii, avand in vedere dezvoltarea sectoarelor de productie si de mentenanta, este in curs de desfasurare si se realizeaza cu acceptul acestora, doveditoare fiind actele aditionale semnate de catre salariati.

Pentru anul 2014, CCM al CE Oltenia este negociat, avand valabilitate pana in februarie 2015. Conform Legii nr. 329/2009,  Art. 30 : „ Contractele colective de munca se negociaza, in conditiile legii, dupa aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, in limitele si in conditiile stabilite prin bugete.”  Pana la aceasta data, BVC al CE Oltenia pentru anul in curs nu a fost aprobat.

Transportul  persoanelor  la  locurile  de  munca  este  asigurat  de  companie,  acordandu-se o importanta deosebita posibilitatilor de  adaptare a mijloacelor de transport persoane la  conditiile  din cariere.

Procesele tehnologice din cariere  sunt conduse de specialisti, tehnologiile de lucru se respecta in totalitate, deci nu se poate pune problema nerespectarii unghiurilor de taluz .

CE Oltenia asigura piesele de schimb necesare bunei desfasurari a proceselor  tehnologice, avand in vedere faptul ca ponderea cheltuielilor cu mentenenta are o   insemnatate foarte mare.

Anumite drepturi ale salariatilor se acorda in functie de realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in CCM, Art.219, negociat si insusit de ambele parti: administratie si sindicate.

Pentru acordarea primei de vacanta exista Hotarare de Directorat in aplicarea prevederilor CCM, cu  respectarea OG nr.26/2013 care limiteaza cheltuielile lunare ale operatorilor economici la 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent, pana la aprobarea BVC al anului in curs. Hotararea a venit in avantajul majoritatii salariatilor care au avut posibilitatea de a      incasa prima transa din prima de vacanta, in prima jumatate a anului.

Indexarea salariilor se poate realiza numai daca apar reglementari legale cu caracter imperativ si se pune in aplicare de la data prevazuta in actele normative respective, conform prevederilor CCM, Cap.II, Sectiunea 1 – Grila de salarizare si nivelele de salarizare, Art.171 (3).
Toate  hotararile  judecatoresti  au fost puse in aplicare, inclusiv cele  privind actiuni individuale formulate de anumiti  lideri de sindicat ( Ex: Parvulescu Dumitru-  presedinte Sindicat  Pesteana si vicepresedinte FNME, Ureche Constantin –  vicepresedinte USMO, Raducu Ion – lider sindical  UMC Rovinari, Ursu Marius – presedinte Sindicatul Energia Rovinari,  inclusiv pentru unul dintre protestatari – Bejenaru Petre – lider sindical USM Rovinari ).

Mentionam ca, CE Oltenia va asigura sprijinul necesar acordarii asistentei medicale pentru persoanele protestatare.