COMUNICAT

Data: 11-04-2016

Referitor la Hotărârea nr.34/11.04.2016, pronunţată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 7759/95/2015, reclamant Ciurel Laurenţiu, precizăm următoarele:

– hotărârea instanţei de fond, fiind dată cu apel, nu constituie titlu executoriu şi nu poate fi pusă în executare, nefiind definitivă şi executorie potrivit art.  633 şi 634 – Cod procedură civilă;

– CE Oltenia îşi va exercita dreptul de apel în conformitate cu dispoziţiile legale.