Consumul de energie al țării a scăzut în aprilie cu 14%, efect al pandemiei de coronavirus. Aproape minus 1.000 MW orari

Data: 15-04-2020

SURSA: E-nergia

După o scădere de 5-7% în ultima perioadă a lunii martie, în aprilie situația este mult mai proastă.

În perioada 1-13 aprilie 2020 consumul mediu orar de energie electrică al României a fost de 5.963 MWh, potrivit datelor Transelectrica, oferite la solicitarea noastră. În aceeași perioadă a anului 2019, 1-13 aprilie, consumul mediu orar a fost la 6.921 MWh.

Așadar, în aceste prime 13 zile din aprilie, în care economia României este afectată din plin de efectele pandemiei de coronavirus, se cosnumă la o putere medie orară cu aproape 1.000 MW mai mică decât cea din anul trecut. Sau, altfel spus, avem o scădere a consumului de energie electrică de 13,8%.

Situația este mult mai proastă decât cea înregistrată în luna martie. După cum am scris în acest text, în prima parte a lunii trecute, când încă nu eram influențați la nivel economic de efectele pandemiei, consumul chiar crescuse, iar în ultima parte scăderile au fost cuprinse între 5 și 7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Stare de urgență pentru încă 30 de zile. Ce prevede decretul pentru sectorul energetic

Președintele Klaus Iohannis a anunțat prelungirea stării de urgență pentru următoarele 30 de zile. Decretul conține două prevederi cu impact asupra sectorului energetic.

Iată-le:

Art. 17. – Se dispun măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică.

Art. 19. – Pe durata stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.). În situația în care se constată o scădere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, pe piețele regionale, Guvernul va lua măsurile necesare astfel încât aceste scăderi să se reflecte parțial sau integral în prețul final de la nivelul consumatorilor.