CREANTELE ISTORICE (CHELTUIELI NON-CASH) INFLUENTEAZA NEGATIV REZULTATUL FINANCIAR AL CE OLTENIA

Data: 22-05-2015

       Profitul inregistrat de CE Oltenia in anul 2014, din activitatea de exploatare, a fost influentat negativ de o serie de factori externi (provizioane, dobanzi aferente creditelor bancare, curs valutar, certificate CO2).

       Rezultatul operational brut inregistrat la sfarsitul anului 2014 de catre Complexul Energetic Oltenia, si anume -693.636.000 lei, a fost influentat negativ de cheltuielile cu amortizarea in suma de 585.698.900 lei, precum si de cheltuielile cu provizioanele, reprezentand ajustari necesare creantelor de recuperat, insumand 356.249.000 lei. Subliniem ca aceste cheltuieli nu implica flux de numerar, reprezentand cheltuieli non-cash.

Este relevant ca EBITDA, adica excedentul brut din exploatare inainte de deducerea cheltuielilor cu dobanda, impozitul pe profit, deprecierea activelor si amortizarea, este pozitiva la 2014 – in suma de 302.340.000 lei, indicand un potential de asigurare a parghiei financiare, respectiv de asigurare a unui raport acceptabil intre datoria totala si acest excedent. De asemenea, aceasta valoare pozitiva mentine un nivel acceptabil al acoperirii fluxului de monetar, putand sa asigure serviciul datoriei.

Profitul net a fost afectat in 2014 si de cheltuielile cu dobanzile in suma de 50.184.000 lei, aferente creditelor in valuta contractate de fostele complexuri energetice pentru  mentinerea sigurantei in functionare si conformarea cu legislatia in vigoare, in special cu cerintele de mediu. In acest sens, mentionam ca CE Oltenia este singurul producator de energie pe baza de carbune din Romania care a indeplinit toate cerintele de mediu, instaland tehnologie de evacuare a zgurii si cenusii in slam dens la 13 grupuri energetice si unitati de desulfurare a gazelor de ardere la toate blocurile energetice (9 instalatii functionale si 4 instalatii in curs de finalizare in intervalul 2015-2016).

Astfel, profitul obtinut din exploatare, de  +61.847.000 lei,  a  fost  influentat,  de fapt, de cheltuieli non-cash in suma de peste 410 milioane lei (ajustări pentru depreciere creanţe = 356.249 mii lei; pierdere financiara = 54.895 mii lei). La acestea s-a adaugat si costul ridicat, pe o piata volatila, al certificatelor de CO2, suma necesara achizitionarii lor majorand cheltuielile cu inca 344.339.000 lei.

Pentru anul 2015, CE Oltenia isi propune o crestere de EBITDA la 707.925.700 lei si o reducere a cheltuielilor cu provizioanele, astfel incat rezultatul net sa fie pozitiv.

       Mentionam  ca  la  crearea Societatii CE Oltenia, in mai 2012, exista deja o creanta istorica de peste 400 mil lei care, la sfarsitul fiecarui an, s-a marit datorita accesoriilor si penalitatilor aferente.

                                                                                                                    BIROUL DE PRESA