Cursuri de pregatire pentru meseria de agent de securitate

Data: 8-04-2014

Salariatii care vor opta pentru posturile de agent de securitate vor urma cursuri de formare profesionala si vor beneficia de dotarea corespunzatoare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor.

Costurile vor fi suportate din bugetul alocat formarii profesionale.

In special in zona miniera, reducerea productiei de carbune atrage necesitatea reconversiei profesionale, dar au fost transmise anunturi in toate sucursalele pentru inscrierea salariatilor.

Se estimeaza inceperea cursurilor in luna mai.

Salariatii CE Oltenia care vor ocupa posturile de agent de securitate nu vor fi retribuiti cu un salariu egal cu cel oferit in prezent de firmele prestatoare, valoarea acestuia fiind de minim 1200 lei .

La nivelul societatii, a fost realizat un audit al actualei activitati de paza, in urma caruia s-a constatat existenta unor zone in care paza nu exista desi este platita si, de asemenea, unele posturi in care paza nu mai este necesara.

S-a avut in vedere atat reducerea cheltuielior cu firmele prestatoare, cat si crearea posibilitatii propriilor salariati de a-si continua activitatea in cadrul CE Oltenia, salvand un numar de cca 500-600 de posturi care vor functiona in noua structura ce va asigura activitatea de paza.

In anii precedenti, in cadrul fostelor entitati componente ale CE Oltenia, au existat perioade in care activitatea de paza a fost internalizata.